Anil Biswas
Husnalal Bhagatram
Khemchand Prakash
Kidar Sharma
K.L. Saigal
Master Madan
Naushad Ali
Pankaj Mullick
Roshan
Sajjad Hussain
Shailendra
Shyam Sunder