Naushad Ali
Kundan lal Saigal
Husnalal Bhagatram
Kidar Sharma
Master Madan
Anil Biswas
Shyam Sunder
Sajjad Hussain
Roshan
Khemchand Prakash
Pankaj Mullick
Shailendra
Devdas